אוקיי, אז זה לא בירה. מדובר בוירוס, שמגיע – כך נראה – מעטלפים. מה אני מבין כבר בעטלפים? החלטתי להעמיק מעט. מסתבר למשל (טוב, ככה מספרת ויקיפדיה) שבתרבות הסינית העטלף הוא אות לאושר ומזל טוב. ברבים מחפצי האומנות הסיניים, ברקמות ובתכשיטים