תקנון התנהגות

הכניסה למתחם “צופן הברון” מהווה הסכמה לכתוב בתקנון זה, התחייבות לפעול על פיו והסכמה להשתתף במשחק שמצולם ומוקלט.
הכניסה למתחם תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסורה.
חל איסור מוחלט לנהוג במתחם באלימות מילולית ו/או פיזית.
חובה להישמע להוראות המפעיל/ה לפני, במהלך ובתום המשחק.
יש להשאיר טלפונים ניידים, מצלמות ותיקים מחוץ לחדרי המשחק.
אנא שימרו על אביזרי המשחק; יש להפעיל שכל ישר וכוח סביר בלבד בעת המשחק ולהימנע ממעשים שעלולים לגרום נזק לחדר המשחק ולתכולתו. אין לקחת חפצים מחדרי המשחק בסיום הפעילות ויש לבדוק אז שלא נשכחו אצלכם מפתחות או אביזרים אחרים.
אין לצלם בחדרי המשחק! תוכן המשחק מוגן בזכויות יוצרים של בעליו ולכן אין להעתיק, לצלם, להקליט, לשדר, להעביר או להוציא מהמתחם בכל דרך שהיא ובכל מדיה ו/או אמצעי אלקטרוני, פרטים הנובעים ממנו ו/או הקשורים אליו, בין לשימוש פרטי ובין אחרת.
למפעילי המשחק הזכות להתערב במהלך המשחק ואף להפסיקו במקרה של אי קיום הוראות תקנון זה במלואן. במקרה של הפסקת המשחק לא ינתן החזר כספי.