“בעקבות אוצרות זכרון” – תקנון המשחק

  • בטיחות – המשחק משתלב ביומיום של סביבה אורבנית, במרחב הכולל תנועת רכבים בכבישים ובחניונים. אנא הקפידו על שמירת הבטיחות בדרכים והיזהרו – גם בלהט המשחק – בכל פעם שאתם חוצים כביש או פוסעים באיזור בו נעות מכוניות. במידה ויש ילדים צעירים בקבוצה הקפידו לשמור אותם לידכם לאורך כל שלבי המשחק.

  • ניתן לקיים את המשחק בנחת ובהליכה מתונה. במידה ובחרתם לרוץ במהלך המשחק אנא שימרו על עצמכם, בעיקר בעת ריצה באיזורים בהם נוסעות מכוניות.

  • אין לשחק בתנאים המסכנים את המשתתפים ואין לבצע כל פעולה העלולה לסכן או לפגוע במי מהמשתתפים.

  • במהלך המשחק יש לשמור על החוקים והתקנות של מדינת ישראל לרבות חוקי התעבורה, חשוב לא פחות להפעיל שכל ישר לאורך כל המשחק.

  • כחלק מקיום המשחק בסביבה ציבורית שבה גרים אנשים ופועלים עסקים, אנא הפעילו שיקול דעת בקבלת ההחלטות הקשורות במשחק כדי לא להפריע לתושבי המקום ולעוברי אורח ולהימנע מכל פגיעה או הפרעה. המשחק מתנהל במרחב הציבורי ואין במשחק אף משימה שדורשת פלישה למרחב הפרטי של התושבים או כזו שעלולה לגרום נזק לרכוש. בשום מקרה אין להיכנס לחצרות בתים או לשטחים פרטיים ללא רשות.

  • בחלק מהמשימות ניתן לבצע מספר דברים במקביל במרחב מצומצם וזאת כדי לייעל את ביצוע המשימה ולהגיע למטרה מהר יותר. עם זאת אנו ממליצים שתישארו יחד לאורך כל המשחק ותמנעו מפיצול קבוצה.

  • נא לא לצלם את כתבי החידה במשחק. חומרים אלה הם רכוש “צופן הברון” והפצתם עלולה לפגוע בהנאה של משתתפים עתידיים במשחק.

  • בהזמנת המשחק ובהשתתפותו בו המשתתף מסכים ומאשר כי האחריות המלאה על השתתפותו במשחק מוטלת עליו ולא יהיו לו כל תביעות מכל סוג שהוא כלפי “צופן הברון”. כל נזק, לרבות נזקי גוף ונפש, פגיעה ברכוש אישי או צד ג’, פציעה פיזית או כל סוג תאונה, שייגרם לו או לחברי הקבוצה הוא על אחריותו בלבד ולא יבוא בטענות ותביעות כלשהן כלפי יוצרי המשחק, בני משפחותיהם או מי שקשור אליהם, במישרין ובעקיפין והוא מוותר בזאת על כל  טענה, זכות תביעה, בקשה לפיצוי או כל זכות לתבוע תביעת נזיקין את המארגנים.

  • בהזמנת המשחק מצהיר המשתתף במשחק כי קרא את התקנון, הבין את הוראותיו וכי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

 

אנו מאחלים לכם משחק מהנה ובטוח.